Kustannustehokkuutta Uusilla Sähköohjatuilla Pesupistooleilla

DYNASET-tuotevalikoima laajenee vuoden lopussa uusilla sähköohjatuilla pesupistooleilla. Uusi tuoteperhe sisältää neljä sähköohjattua pesupistoolia eri paineluokilla: 250, 630, 1000 ja 3000 baaria. Eri paineluokkien ansiosta tuoteperhe soveltuu todella monipuolisesti eri käyttötarkoituksiin. Kolmen suuremman paineluokan pesupistoolissa on olkatuki, joka helpottaa työskentelyä pesupistoolien kanssa.

Uudet Sähköohjatut Pesupistoolit Alentavat Kustannuksia ja Parantavat Työturvallisuutta

Sähköohjatut pesupistoolit mahdollistavat HPW-pumpun ohjausventtiilin sulkemisen sekä pumpun sammuttamisen silloin, kun työskentely keskeytetään. Tällä ominaisuudella on kaksi keskeistä etua. Ensimmäiseksi, kun pumppu ei käy turhaan, energiankulutus laskee. Tämä tekee tuotteista kustannustehokkaita. Toiseksi, pumpun sammuminen poistaa letkussa olevan paineen, parantaen tuotteiden turvallisuutta. Esimerkiksi letkurikkotilanteissa vesi ei pääse purkautumaan paineella vaarallisesti.

Keskeinen ero normaalien ja sähköohjattujen pesupistoolien välillä on niiden toimintatapa. Tavallisessa pesupistoolissa vedentuloletku suljetaan yleensä pesupistoolin kahvaan integroidulla mekaanisella venttiilillä, joka jättää korkeapainevesipumpun tyhjäkäynnille. Sähkökäyttöinen pesupistooli taas mahdollistaa korkeapainevesipumpun sammuttamisen kokonaan solenoidiventtiilin avulla.

Sähköohjattuja pesupistooleita voi hyödyntää samalla tavalla kuin normaaleja pesupistooleja. Ne vaativat ainoastaan erilaisen kytkennän. Sähköohjatut pesupistoolit tuovat yllämainittujen hyötyjen lisäksi todella laajan käyttömahdollisuuden tarjoamamme paineluokkien ansiosta.

Uudet sähköohjatut pesupistoolit ovat saatavilla vuoden 2022 loppuun mennessä!

630 baarin sähköohjattu pesupistooli olkatuella.
Uusilla sähköohjatuilla pesupistooleilla on useita hyötyjä, kuten kustannustehokkuus sekä parempi työturvallisuus. Kuvassa näet 630 baarin olkatuellisen pesupistoolin.