Edistääksemme avointa, läpinäkyvää ja turvallista toimintakulttuuria, meillä on käytössä väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava. Väärinkäytösepäilyjen ilmoituskanava perustuu lakiin Euroopan unionin ja kansallisen oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta 1171/2022 sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin (EU) 2019/1937, unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelusta.

Whistleblowing-kanava tarjoaa luottamuksellisen tavan tuoda yrityksen sisäisen tutkinnan kohteeksi väärinkäytösepäilyn tai toimintaperiaatteiden rikkomisen. Ilmoituksen voi tehdä nimettömästi. Kaikki ilmoitukset käsitellään luottamuksellisesti ja ilmoituksen tekijän sekä kohteen yksityisyyttä suojaten.

Ilmoita väärinkäytöksestä tai toimintaperiaatteiden rikkomisesta:
https://www.firstwhistle.fi/dynaset/

Lisätietoja ilmoittamisesta löytyy palvelutarjoajan osoitteesta:
https://www.juuriharja.fi/whistleblowing-ilmoittajalle-faq