Dynasetin arvot

Neljä keskeisintä arvoamme ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, DYNASET-teknologia ja yhdessä tekeminen. Dynasetin arvot ovat juurtuneet osaksi yrityksen kulttuuria jo vuosikymmeniä sitten. Henkilöstö toteuttaa ja vaalii näitä arvoja jokapäiväisessä työssään. Ne eivät ainoastaan viitoita tietä kasvuun ja menestykseen, vaan toimivat myös ohjenuorina työhyvinvointiin.

Meidän arvot

Asiakaslähtöisyys arvona tarkoittaa todellista kumppanuutta ja yhteistyötä asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tämä arvo on integroitu myös osaksi sisäistä yrityskulttuuria. Jokainen työntekijä toimii toistensa asiakkaana. Se myös tarkoittaa ajattelu- ja työskentelytapaa, jossa huomioidaan asiakkaan tarpeet, hyödyt ja oikeudet. Tämä ulottuu aina tuotteen laatuun saakka.

Asiakaspalvelulle on asetettu korkeat standardit. Esimerkiksi yrityksen ohjeisiin on sisällytetty tavoitteet asiakasviestinnän nopeudelle ja laadulle. Dynasetilla ollaan kiinnostuneita ymmärtämään ja kehittämään asiakkaidensa liiketoimintaa. Tämä uteliaisuus auttaa tuottamaan parempia tuotteita ja sovelluksia vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Alansa pioneerina Dynaset toimii rohkeasti. Rohkeus arvona on peräisin aivan yrityksen historian alkuajoilta. Dynasetin perustaja Reijo Karppinen on ollut avarakatseinen, rohkea ja määrätietoinen kehittäessään tuotteita sekä perustaessaan ja skaalatessaan yritystä. Karppinen on  vuosien aikana jurruttanut tämän asenteen läpi koko yrityksen. Rohkeus on ollut keskeisimpiä tekijöitä matkalla kohti yrityksen ja sen asiakkaiden menestystä.

Dynaset on edelläkävijä, joka on luonut oman polkunsa innovatiivisella teknologialla ja työkentelytavoillaan. Yritys menee aina rohkeasti eteenpäin. Dynaset-henkilöstö kehittää ennakkoluulottomasti uusia tuotteita ja tuotesovelluksia useille toimialoille. He kehittävät jatkuvasti myös uusia toimintapoja ja ratkovat asiakkaiden ongelmia. Yrityksessä hallitaan riskejä, mutta ollaan hyvin kokeilunhaluisia uusien tuotesovellusten suhteen ja halukkaita tuomaan innovaatioita markkinoille.

DYNASET-teknologia perustuu hydrauliikan voimaan. Teknologia muuntaa hydraulitehon eri energian muotoihin. Yrityksen innovatiiviset tuotteet ja sovellukset mahdollistavat asiakkaille monipuolisia ratkaisuja ja käyttökohteita. Dynaset-teknologia mahdollistaa tuotteiden maailman parhaan teho-koko-suhteen. Edelläkävijäajattelu on markkinoiden edistyksellisimpien tuotteiden taustalla, jotka ovat täysin integroitavissa kaikkiin työkoneisiin.

Alansa pioneerina Dynaset kulkee omaa polkuaan ja luo uusia innovaatioita perustuen hydrauliteknologiaan. Yritys tuo jatkuvasti markkinoille uusia ja itse suunniteltuja tuotteita sekä sovelluksia. Yrityksessä on vahva tahtotila luoda jotain uutta ja omaa.

Yhdessä tekeminen on ollut osa yrityskulttuuria jo vuosikymmeniä. Eri osastot vievät sujuvasti töitä yhdessä eteenpäin. Yrityksen kantava ajatus on, että kaikki työ on yhtä arvokasta. Siinä mielessä kaikki on saman arvoisia. Ei ole väliä oletko johtaja vai työntekijä, olet joka tapauksessa tärkeä osa tiimiä.

Yrityksessä on kehitetty rakenteita, jotka tukevat yhdessä työskentelemistä. Hyvässä tiimissä ideat jalostuvat erinomaisiksi. Toisten auttaminen on sisäänrakennettu yrityksen toimintakulttuuriin, joka puolestaan tukee työhyvinvointia. Yhdessä tekeminen myös tukee toisiltaan oppimista ja antaa henkilöstölle paremman mahdollisuuden vaikuttaa eri osastojen välillä. Lopputuloksena Dynasetilla on todella korkea yhteishenki. Huolimatta siitä missä tiimissä henkilö työskentelee, on hän osa yhtä suurta Dynaset-perhettä.

Millainen DYNASET on työpaikkana?

Millaista on olla osa Dynaset-tiimiä? Millaista on työskennellä tässä perheyrityksessä? Millainen meidän työilmapiiri on? Mitä ajattelemme arvoistamme, jotka ovat asiakaslähtöisyys, rohkeus, DYNASET-teknologia ja yhdessä tekeminen? Tällä videolla useat työntekijät jakaa omin sanoin mietteitään yllä mainituista aiheista. Kurkkaa kulissien taakse ja tutustu meihin.