Vastuullisuus Dynasetilla

Suomalaisena perheyrityksenä vastuullisuus leikkaa meillä läpi koko organisaation. Olemme huomanneet, yrityksen kehityksen perustuessa koulutukseen ja osaamisen kehittämiseen, vastuullisuusnäkökulma on automaattisesti ja luontaisesti osa työskentelyä. Meillä toimitaan vastuullisesti siksi, että se on viisasta, ei siksi, että joku sanoo niin.

Yksi tärkeä vastuullisuuden ajuri meillä on korkeat laatustandardit, jotka kattavat koko tuotantoketjun ja kaikki prosessimme. Nämä standardit toimivat periaatteina, jotka vaativat vastuullista toimintaa eri liiketoiminnan alueilla. DYNASET-tuotteet ovat luotu parantamaan konemaailmaa tekemällä jokaisesta koneesta tuottavamman ja monipuolisemman. Tämä nähdään helpompina ja tuotteliaampina työpäivinä lähes kaikilla toimialoilla. Alta voit lukea miten kolme vastuullisuuden näkökulmaa näkyy meidän toiminnassamme.

Kolme näkökulmaamme vastuullisuuteen

Ympäristöasiat on myös otettu meillä huomioon monella tavalla. Tuotantoyrityksenä tuotteidemme suunnittelu näyttelee tärkeää roolia. Suunnittelussa suosimme korkeaa materiaalitehokkuutta, tuotteiden korjattavuutta ja kierrätettävyyttä. Tämä näkyy tuotteissamme monella tavalla. Ensinnäkin niiden vankka rakenne on suunniteltu kestämään hyvin pitkiä aikoja käyttöä. Toiseksi, kaikkia meidän tuotteita voi huoltaa normaaleilla työkaluilla ja myös varaosia on saatavilla. Kolmanneksi me otamme tuotteitamme tehdaskunnostukseen Ylöjärven tehtaallemme. Jos tuotteemme on kuitenkin niin pahoin kärsinyt, ettei sen korjaaminen enää kannata, voidaan lähes kaikki osat kierrättää hyvin pienellä vaivalla.

Tehtaalla toiminnassamme puolestaan jätteiden vähentäminen ja kierrättäminen on osa päivittäistä työtämme. Jätteiden vähentäminen on luonnollisesti ensisijaista ja mikäli jätettä kuitenkin syntyy, se kierrätetään mahdollisimman hyvin. Kehitämmekin jatkuvasti tehtaallamme parempia ja helppokäyttöisempiä kierrätyskeinoja tukemaan tehtaan toimintaa. Hyvänä esimerkkinä voidaan mainita puolivalmisteiden pakkausmateriaalien kierto. Prosessimme on nimittäin suunniteltu siten, että puolivalmisteiden välivarastoinnissa käytettävät materiaalit kiertävät järjestelmän osana. Tehtaallemme asennettiin myös vuonna 2021 oma aurinkovoimala, joka tuottaa 100 % vihreätä sähköä yrityksen käyttöön ja lomakausina myyntiin.

Tuotteidemme käyttäjien näkökulmasta parempi konemaailma tarkoittaa ennen kaikkea monipuolisuutta, joka mahdollistuu hydraulisilla lisälaitteilla. Niiden ansioista yhdellä työkoneella on mahdollista tehdä useamman työkoneen tehtäviä. Esimerkiksi työkoneeseen asennettu HG Hydrauligeneraattori voi jopa korvata perinteisen polttomoottorigeneraattorin työmaalla. Joissain tapauksissa tuotteemme mahdollistavat myös koneille isomman koneen tehtäviä. Hyvä esimerkki tästä on DYNASET HVB Hydraulitäry, joka mahdollistaa mm. paalutuksen pienemmille kaivinkoneille. Lisälaitteiden tuoma monipuolisuus parantaa koneiden käyttöastetta, vähentää koneiden ja laitteiden kuljetustarpeita ja mahdollistaa monipuolisemman tehtävävalikoiman yhdelle koneelle. Lisäksi monet tuotteemme soveltuvat ympäristön puhdistamiseen ekologisella tavalla.

Taloudellinen vastuullisuus on ollut aina tärkeä osa toimintaamme. Tavoitteenamme on ollut hallittava kasvu, jos olemme myös onnistuneet. Tämä tekee meistä vakaan ja turvallisen työnantajan ja kumppanin.

Jatkuva sisäinen ja ulkoinen kehittäminen on yrityksemme kulmakiviä, joka varmistaa kilpailukykymme nyt ja tulevaisuudessa. Taloudellinen vastuu ulottuu myös yhteistyökumppaneihimme, sillä suosimme pitkäaikaisia kumppanuussuhteita, joista kaikki osapuoliset hyötyvät. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että arvioimme huolellisesti jokaisen kumppaniehdokkaan ennen yhteistyön aloittamista. Yhteistyö aloitetaan, jos se nähdään osapuolten kannalta järkevänä, jonka jälkeen aktiivisesti osallistamme myös kumppania kehittymään kanssamme. Näin toimimalla saamme koko tuotantoketjun kehittymään, joka takaa taloudellista turvaa kaikille sen osapuolille.

Yhdessä tekeminen on yksi arvoistamme, ja se kattaa meidän oman tiimimme ja myös meidän kumppanimme. Arvostamme pitkäaikaisia yhteistyösuhteita ja haluamme todella tuntea ihmiset, joiden kanssa työskentelemme. Kun todella tunnemme kumppanimme, voimme varmistua heidän toimintansa vastuullisuudesta. Kunnioitamme kumppaneitamme ja haluamme rakentaa vakaan liiketoimintaekosysteemin, jossa kaikki osalliset hyötyvät. Esimerkkinä tästä voidaan mainita koulutukset, joita tarjoamme jälleenmyyjillemme. Näiden koulutuksien ja tuen avulla jälleenmyyjämme voivat kehittää omia taitojaan ja liiketoimintaansa. Eräs jälleenmyyjistämme kuvaili työskentelyä kanssamme seuraavasti: ” Minusta tuntuu, että aina kun keskustelen Dynasetilaisen kanssa, keskustelen ystävän kanssa.” Tämä kuvaa hyvin sitä asennetta, jolla suhtaudumme yhteistyöhön.

Perheyrityksenä haluamme tarjota työntekijöillemme parhaan paikan työskennellä. Meillä jokainen voi käyttää työaikaansa uusien taitojen opetteluun ja kouluttautumiseen niin sisäisten kuin ulkoistenkin koulutusten kautta. Koulutukset kattavat oman koulutusohjelmamme ja ulkopuolisista koulutuksista on mahdollista käydä niin yksittäisiä koulutuksia, kursseja kuin jopa kokonaisia tutkintoja. Avoin työilmapiiri takaa myös sen, että jokainen voi myös vaikuttaa päivittäiseen työhönsä. Matalan kynnyksen aloitejärjestelmämme avulla jokainen voi kehittää tehtäväänsä parempaan suuntaan. Otamme myös turvallisuus- ja ergonomianäkökulmat todella vakavasti ja kehitämme aktiivisesti niitä.

Rekrytoinneissa etsimme meille sopivia persoonia sen sijaan, että kalastaisimme vain kokeneita konkareita. Käytännössä tämä näkyy kahdella tavalla tiimissämme. Ensinnäkin monet työntekijöistämme ovat joko vasta valmistuneita tai vielä opiskelemassa. Tämä johtuu siitä, että haluamme antaa vähemmän kokeneille ammattilaisille mahdollisuuden näyttää taitonsa ja motivaationsa. Toiseksi tarjoamme paljon erilaisia kesätyöpaikkoja, opiskelijayhteistöitä ja harjoittelupaikkoja. Tiedämme opiskelun olevan itsessään jo rankkaa työtä ja siirtymä opinnoista työelämään voi olla hyvin stressaavaa. Opiskelijaprojektien ja harjoittelupaikkojen avulla tarjoamme opiskelijoille mahdollisuuden hioa työelämätaitoja matalalla kynnyksellä ja lopulta helpottaa sen ikioman oman alan työpaikan löytymistä. Haluamme aidosti toimia siltana opiskeluelämän ja työelämän välillä.

Sustainable Development in DYNASET

Sustainability is one of the aspects of development in Dynaset organization. It concerns personnel at the factory and offices, dealers and co-operation partners. Sustainability is part of every day work, product design and the supply chain. The better world of machinery also means better quality, better environment and better working conditions. They are not excluding each other out.

Watch the video which addresses following aspects of sustainability

  1. Environmental Aspect in Production
  2. Supply Chain, Sourcing, and Product Development Aspect
  3. Social Aspect in DYNASET