Tuotetestaus takaa laadun

DYNASET-tuotteet ovat kannattavia ja luotettavia investointeja asiakkaalle. Kattava testaus takaa toimintavarmat ja pitkäikäiset tuotteet. 

Jokaisella DYNASET-tuotteella on 2000 käyttötunnin tai kahden vuoden takuu, ja kaikki niistä testataan tuotekehitysvaiheessa kattavasti. Lisäksi jokainen tuotteista koeajetaan valmistusprosessin päätteeksi. Testauksia suoritetaan tuotteiden tekniikan pohjalta, suunnitteluosaston määrittämän kolmetasoisen testaustarvejärjestelmän luokituksen perusteella. Testaus tapahtuu laboratorio-olosuhteissa sekä erikseen kestotestausta varten rakennetuissa kestotestauskonteissa, joissa testejä voidaan suorittaa valvotusti, muuta tehdasta häiritsemättä. Kaiken testaamisen tarkoituksena on löytää tuotteen äärirajat. 

Niin ikään HPW Hydrauliset korkeapainevesipumppumallit ovat tuotekehitysvaiheessa käyneet 2000 tunnin testin läpi. Testeissä suurennuslasin alla ovat liikkuvien osien, kuten tiivisteiden tai vesiventtiilien, rasituksen kesto. Koeajon vaikutusten selvittämiseksi osat mitataan ennen ja jälkeen testien. 

image00001 3 1
Myös HPW Hydrauliset korkeapainevesipumppumallit ovat tuotekehitysvaiheessa käyneet 2000 tunnin testin läpi.

Testauksien ja tuotteiden ympäristövaikutukset huomioidaan 

Testaus on keskeinen osa tuotekehitystä ja laadun varmistamista, ja prosessin energiatehokkuutta onkin Dynasetilla kehitetty äärimmilleen. Esimerkiksi testeistä syntyvää lämpöä käytetään tehdashallin lämmittämiseen ja korkeapainevesipumppujen koeajoissa kierrätetään samaa vettä. Lisäksi kestotestausta on uudistettu vastaamaan 2000 tunnin testiä. 

Jo nyt osa testeissä syntyvästä energiasta hyödynnetään lämmityksessä, mutta tulevaisuuden tavoitteena on käyttää kaikki koeajossa syntynyt energia tehtaan eri toimintoihin. Lisäksi hiljattain valmistunut tehdaslaajennus mahdollistaa isompien sähkökoneikoiden käytön. Suurempi sähkökapasiteetti vähentää dieselin tarvetta, ja tarkoitus onkin korvata testauslaitteistojen dieselkäyttöisiä koneikkoja sähköisillä. Tehtaan katolla olevaa omaa aurinkovoimalaa tullaan myös hyödyntämään energianlähteenä. 

Ympäristövaikutukset ovat yhä suuremmassa roolissa tuotekehityksessä ja tuotteen suunnitteluvaiheessa niitä arvioidaan koko tuotteen tulevan elinkaaren ajalta esimerkiksi osien, materiaalien ja pinnoitteiden kierrätettävyyden kannalta.