DYNASET Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset

Asiakastyytyväisyyskysely on meille erittäin tärkeä mittari kertomaan siitä miten onnistumme auttamaan asiakkaitamme saavuttamaan tehokkaampaa konemaailmaa. Samalla se myös antaa meille kuvaa siitä, miten arvoistamme erityisesti asiakaslähtöisyys toteutuu käytännössä. Viimeisin kysely tehtiin helmikuun 2023 aikana, ja vastauksia kertyi 96 kappaletta.

95 % vastaajista suosittelisi Dynasetia erittäin tai hyvin todennäköisesti ja 95 % vastaajista on erittäin tai hyvin tyytyväisiä toimintaamme. Erityistä kiitosta saivat niin  tuotteemme kuin tekninen asiantuntemuksemme sekä tekninen tuki. Mukaan mahtui myös kehitysehdotuksia, jotka otetaankin kehityslistamme kärkipäähän. Yksittäisiä toiveita saimme vieläkin nopeammasta reagoinnista asiakkaiden suuntaan, joten näyttää siltä, että hydrauliikan tietotaidolla on kysyntää!

DYNASET-tuotteiden laatu nähtiin korkeana ja niiden toimintavarmuus luotettavana sekä vastaavan asiakkaan tarvetta. Toimintamme koettiin pysyneen samankaltaisena aiempiin vuosiin verratessa ja asiakkaamme kokivat tulleensa tiedotetuiksi asioiden etenemästä pääsääntöisesti hyvin, erittäin hyvin tai erinomaisesti. Pandemiasta ja muista maailman tapahtumista johtuvista haasteista huolimatta asiakkaamme kokivat pääsääntöisesti meidän myös pysyneen toimitusaikatauluissa hyvin, erittäin hyvin tai erinomaisesti. Joukkoon mahtui myös erittäin tervettullutta korjaavaa palautetta, joka otetaankin meillä avosylin vastaan. Näinhän pääsemme kehittämään toimintaamme vastaamaan odotuksianne!

Kyselyn palaute oli kaiken kaikkiaan erittäin positiivista ja sisälsi rakentavia ehdotuksia toiminnan parantamiseksi – kiitos kaikille vastanneille asiakkaillemme arvokkaasta palautteesta. Tulemme hiomaan palautteen perusteella prosessejamme taataksemme nopeamman tuen asiakkaillemme tulevaisuudessa sekä tarkastelemaan jälkimarkkinatoimintojamme vara-osatoimituksien ripeyttämiseksi.