HAC Hydraulinen abrasiivileikkausjärjestelmä palontorjuntaan ja erikoistoimialoille

Palontorjunnan ja erityistoimialoilla kipinättömien leikkausratkaisujen tarve on ensiarvoisen tärkeää työympäristön turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Dynaset on hydraulisen teknologian edelläkävijäyritys, joka on vastannut tähän tarpeeseen lanseeraamalla uusimman innovaationsa – HAC Hydraulinen Abrasiivileikkausjärjestelmä. Tämä innovatiivinen kylmäleikkausjärjestelmä hyödyntää korkeapaineisen veden voimaa ja tarjoaa tehokkaan ja kipinättömän kylmäleikkausratkaisun, joka mahdollistaa eri teollisuudenalojen toiminnan kehittämisen. 

Hyväksy evästeet katsoaksesi tämän videon.

Voimaa sammutusleikkaukseen korkeapaineisella vedellä 

HAC Hydraulinen abrasiivileikkausjärjestelmä käyttää korkeapainevettä sekoitettuna abrasiiviseen hiekkaan luodakseen tehokkaan leikkuuvoiman, joka pystyy leikkaamaan erilaisten materiaalien, kuten teräksen ja betonin, lävitse. Huomionarvoista on, että tämä järjestelmä toimii 320 baarin paineella, siinä missä jotkin järjestelmät vaativat jopa 4000 barin paineen. 

HAC Hydrauliseen Abrasiivileikkausjärjestelmään kuuluu keskusyksikkö, abrasiivihiekkasäiliöt, hydraulinen korkeapainevesipumppu, abrasiivipistooli ja letkukela. Leikkaus suoritetaan korkeapainevedellä, johon on sekoitettu abrasiivista hiekkaa. Lisäksi pumppua voidaan käyttää vaahtonesteen syöttämiseen, mikä helpottaa nopeaa vaahdon levittämistä suuttimen vaihdolla. Noin 320 aarin käyttöpaineen ansiosta tämä järjestelmä pystyy enemmän kuin tehokkaasti läpäisemään jopa metallisia palo-ovia.

HAC hydraulisen abrasiivileikkausjärjestelmän tuotekuva.
Järjestelmään kuuluu keskusyksikkö, abrasiivihiekkasäiliöt, korkeapainevesipumppu, abrasiivipistooli ja letkukela. 

Korkeapainevesi johdetaan letkujärjestelmän kautta erikoispistooliin, joka mahdollistaa reikien leikkaamisen tarkasti ovien, kattojen ja erilaisten rakenteiden läpi. Järjestelmää voidaan ohjata pistoolin valintapainikkeilla. Painikkeiden avulla voit kytkeä korkeapainevesipumpun päälle, aktivoida vaahdotusominaisuuden ja käyttää abrasiivihiekkaa. Abrasiivihiekkaa voidaan lisätä veteen helposti valintapainikkeilla, jotka sijaitsevat pistoolin molemmilla puolilla, mahdollistaen helpon käytön sekä oikean- että vasenkätisille käyttäjille. Vaikka järjestelmää voidaan käyttää pistoolin valintapainikkeiden avulla langattomasti, järjestelmässä on myös manuaalinen säädin. 

Abrasiivipistoolin valintanapit
Pistoolin valintanäppäimillä voidaan aktivoida korkeapainevesipumppu, vaahdotusominaisuus sekä lisätä abrasiivihiekka.

Kuva järjestelmän manuaalisesta säätimestä.
Järjestelmää voi myös käyttää manuaalisella säätimellä.

Jatkuvaa työskentelyä patentoidulla venttiilirakenteella 

Yksi HAC-järjestelmän erityispiirteistä on sen patentoitu venttiilirakenne, joka mahdollistaa jatkuvan leikkaamisen ilman toistuvia täyttöjä. Järjestelmä on varustettu kahdella abrasiivihiekkasäiliöllä, mikä mahdollistaa keskeytymättömän toiminnan, sillä toinen säiliö voidaan täyttää uudelleen toisen ollessa käytössä. Näin ollen uudelleentäyttöön liittyvät seisokkiajat jäävät lähes kokonaan pois, mikä takaa maksimaalisen tuottavuuden. Järjestelmä toimii luotettavasti hyödyntäen ajoneuvon tai koneen moottorin hydraulivoimaa, ja täyden leikkaustehon tuottamiseen se vaatii hydrauliikalta 115 l/min virtauksen 230 baarin paineella. 

Dynaset patentoitu venttiilirakenne, jossa on kaksi abrasiivihiekkasäiliötä.
Dynaset patentoitu venttiilirakenne mahdollistaa jatkuvan työskentelyn, mikä poistaa seisokkiajat ja maksimoi tuottavuuden. 

Monipuoliset sovellukset eri toimialoilla 

HAC-hydraulinen abrasiivileikkausjärjestelmä soveltuu useille eri teollisuudenaloille. Pelastusalalla sillä on ratkaiseva merkitys tulipalojen turvallisessa sammuttamisessa ja palokaasujen jäähdyttämisessä seinien, ovien ja kattojen läpi. Arvokkaana lisävarusteena Dynaset tarjoaa myös vaahdonlevitys lisäosan, mikä parantaa järjestelmän palonsammutusominaisuuksia. Lisäksi järjestelmän kyky leikata turvallisesti paloriskialueilla, tekee siitä korvaamattoman työkalun herkissä ympäristöissä. 

HAC Hydraulinen abrasiivileikkausjärjestelmä toiminnassa
HAC Hydraulinen abrasiivileikkausjärjestelmä pystyy sammuttamaan tulipaloja vaikeimpienkin materiaalien, kuten palo-ovien ja säiliöiden läpi.

Tällä huippuluokan järjestelmällä on vaikuttava leikkausominaisuus, ja se tekee nopeaa työtä erilaisten materiaalien käsittelyssä. Se pystyy leikkaamaan 60 mm:n puun vain 2-3 sekunnissa, 16 mm:n teräksen 18-20 sekunnissa ja jopa 110 mm:n betonin vain 80 sekunnissa.  

HAC-järjestelmä leikkaamassa metallin läpi
Järjestelmä leikkaa helposti erilaisia materiaaleja, kuten puuta, metallia ja betonia. 

Monipuoliset suutinvaihtoehdot 

HAC-järjestelmän pikaliitäntäominaisuus mahdollistaa erilaisten suuttimien kiinnittämisen pistooliin, lisäten sen monipuolisuutta. Esimerkiksi sumusuutinta käytetään sumun ohjaamiseen palaviin alueisiin, mikä parantaa palontorjuntavalmiuksia. Toinen vaihtoehto on vaahtosuutin, jonka avulla vaahtonestettä voidaan syöttää suoraan vesivirtaukseen ja joka aktivoidaan pistoolin painikkeella. Tämä monipuolisuus tekee järjestelmästä korvaamattoman arvokkaan työkalun sekä leikkaus- että sammutustöihin.

HAC ja vaahtosuutin käytössä.
Dynaset tarjoaa myös lisävarusteen sammutusvaahdon levittämistä varten.  

Yhteenvetona voidaan todeta, että Dynasetin HAC Hydraulinen abrasiivileikkausjärjestelmä on uraauurtava edistysaskel kylmäleikkausteknologiassa, ja se palvelee palontorjuntaa ja erikoisaloja tehokkuudella, luotettavuudella ja monipuolisuudella. Sen innovatiiviset ominaisuudet yhdistettynä vaikuttaviin leikkausominaisuuksiin tekevät siitä arvokkaan apuvälineen alan ammattilaisille, sillä se tarjoaa turvallisen ja tehokkaan ratkaisun leikkaus- ja sammutustarpeisiin. Lisäinformaatiota järjestelmästä löydät täältä tai täytä alla oleva lomake!

Do you want to know more about HAC?

Nimi(Required)
Maa(Required)