Tehokasta palonsammutusta

DYNASET FP palonsammutuslävistimellä sammutetaan tulipalo
läpäisemällä salaman nopeasti rakenteet, jäähdyttäen ja tukahduttaen palo
korkeapainevesisumun avulla ilman vesivahinkoja. Turvallisuutta lisäävän
teknologian ansiosta palomiesten ei enää tarvitse tunkeutua palavaan
rakennukseen murtaen ikkunoita, ovia tai kattoja. Palon roihutessa
useammissa osastoiduissa rakenteissa, voidaan kätevästi lävistää uusi reikä
ja siirtyä saman pesäkkeen rakenteessa toiseen kohtaan.

DYNASET HPW FIRE High Pressure Fire Fighting FP web

DYNASET FP palonsammutuslävitimellä päästään nopeasti keskiraskaiden ikkunoiden, kevytrakenteisten seinien, kattojen ja lattioiden läpi. Palonsammutuslävistin tekee vain halkaisijansa kokoisen (43mm) tiiviin reiän palokohteen rakenteisiin estäen lisähapen pääsyn kohteeseen ja välttäen täyden palamisen vaiheen kokonaan, kuten ovia tai ikkunoita murrettaessa. Ultrapienipisarainen korkeapainevesisumu si- too tuhat kertaa tehokkaammin itseensä palon lämpöä jäähdyttäen palotilaa tehokkaasti.

Palokohteissa on usein mittavat vesivahingot matalapainevedellä tehdyn sammutustyön jäljiltä. Korkeapainesammutuksessa vesivahingot jäävät olemattomiksi vedenkulutuksen ollessa vähäistä. Pienen vedenkulutuksen ansiosta pystytään paloja sammuttamaan nopeasti ja tehokkaasti myös kohteissa, joihin on hankala ajaa suurta säiliöautoa. Korkeapainepalonsammutus soveltuukin näin ollen jopa moottoripyöriin tai mönkijöihin asennettavaksi ahtaita kohteita varten.

DYNASET FP:n lävistinsylinteri toimii vesihydrauliikalla, täydellinen yksikkö pitää sisällään läpäisylaitteen, hydraulisen korkeapainevesipumpun ja ohjaushydrauliikan. Yksikkö voidaan asentaa mm. sammutuspuomistoihin, tikasautoihin, henkilönostimiin ja tavalliseen nosturin puomiin. Kauko-ohjaimella ja kameralla varustettuna FP:llä voidaan tehdä sammutustyötä maasta käsin pelkän sammutuslaitteiston ollessa palokohteessa. Lävistimen ohjaussuunta saadaan asetettua hydraulisylintereillä ja ohjaus toimii sekä pystyettä vaakasuunnassa. Lävistimen suutinkärki on karkaistua erikoistyökaluterästä, joten se kestää vaurioitumatta erilaisten materiaalisen läpäisyn. Suutinkärki voidaan varustella laaja-, pitkä- tai yhdistelmäsumusuuttimilla korkeapainevesipumpun tehon mukaan (30-180l/min). Perinteistä ruiskutusta varten suutinkärki on myös helposti vaihdettavissa 250l/min läpäisevään matalapainekärkeen.